Trợ giúp

Ilikeyou là gì?

Ilikeyou là một tập hợp người bất tận mà bạn có thể 'Thích'. Cuối cùng cũng có thể bấm thích với không chỉ các ban nhạc, các bộ phim, địa điểm và thứ khác, mà còn với người thật!

"Thích" là gì?

Nó cũng giống như điều bạn làm trên Facebook. Bạn sẽ để mọi người biết rằng bạn Thích một người bằng cách bấm Thích. Giống như điều bạn làm trên Facebook với các bộ phim, band nhạc, bài báo, v.v...

Danh sách ảnh về gì?

Danh sách ảnh bất tận hiển thị những người đến từ quốc gia của bạn. Mỗi ảnh đại diện một người. Bạn có thể xem qua thử trang cá nhân của cô ấy và bấm Thích cho người bạn thích.

Đăng ký như thế nào?

Đăng ký sử dụng Facebook tại trang này.

Thêm ảnh như thế nào?

Tải ảnh của bạn lên tại đây.

Làm thế nào để đổi ảnh đại diện?

Chọn ảnh đại diện trong tương lai của bạn tại trang này và bấm 'Đặt làm ảnh đại diện'

Làm thế nào để thay đổi cài đặt thông báo?

Thay đổi cài đặt thông báo tại đây.

Làm thế nào để xoá tài khoản?

Bạn có thể xoá tài khoản, nhưng cân nhắc liệu có phải bạn không muốn thế mà chỉ thay đổi cài đặt thông báo.

How do I cancel VIP membership?

Go to your Settings and click VIP. Click Cancel membership. Your subscription will be cancelled at the end of the last payment period you bought.

Please contact our Customer Care if you need help with your subscription.