Gặp những người mới

Trò chuyện, hẹn hò và gặp gỡ với hơn 5 triệu người.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi và kết thêm bạn mới ở khu vực của bạn.

Đăng nhập với Facebook
Đã là một thành viên rồi?
Những người dùng mới

Những người quanh đây

Ilikeyou là một nơi tuyệt vời để gặp đàn ông và phụ nữ. Nếu bạn đang tìm kiếm sự trò chuyện hoặc hẹn hò miễn phí bạn đã đến đúng nơi! Hàng ngàn đàn ông và phụ nữ đang trò chuyện không ngừng nghỉ.

Gặp những người mới

Tìm xem ai thích bạn!

Bấm thích mọi người và tìm xem ai thích bạn! Tìm người và đánh dấu những người mà bạn thích. Tìm xem có điểm chung nào không và bắt đầu trò chuyện.

Bắt đầu nhận các lượt thích

Have fun!

Bắt đầu trò chuyện với những người có cùng mối quan tâm. Tìm kiếm những người quanh đây.

Start chatting

Start now!

Ilikeyou chạy được trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Tải xuống ứng dụng miễn phí của chúng tôi và giữ liên lạc mọi nơi.


Ilikeyou app for iOS Ilikeyou app for Android
Lần đầu tiên vào Ilikeyou?
Giới tính
Đăng nhập
Đăng ký